kunst en eten

over voedsel in beeldende kunst en design

Eten en drinken leveren veel plezierige scènes op in de schilderkunst. Tegelijkertijd is er vaak sprake van een opgeheven vingertje. Voedsel geeft vreugde en genot en is tegelijkertijd een bron van ongemak. Denk aan de uitbeelding van een van de zeven hoofdzonden: de vraatzucht.

Dat ongemak ten aanzien van eten laat zich naar onze tijd vertalen. Teveel eten wordt niet langer gezien als een hoofdzonde, maar als een groot gezondheidsprobleem.

In hedendaagse kunst en design is er veel aandacht voor het vraagstuk van overvloed en schaarste en de zorgen om de toekomstige voedselvoorziening.

detail uit schilderij van Pieter Brueghel de Oude, Boerenbruiloft, 1576
Pieter Brueghel de Oude, Boerenbruiloft, 1576 (detail)